Wearable tech Powered by Trendolizer

Binnenkort kan je horloge je precies vertellen hoe dronken je bent

Trending story found on www.vice.com
Binnenkort kan je horloge je precies vertellen hoe dronken je bent
Er komt een wearable aan die je niet vertelt hoe laat het is, maar wel wanneer het tijd is om eens een rondje over te slaan.
[Source: www.vice.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments