Wearable tech Powered by Trendolizer

Vlaamse topwetenschappers blikken vooruit: "Over 10 jaar doen we thuis meting waar je nu nog bloedprik voor nodig hebt"

Trending story found on www.vrt.be
Vlaamse topwetenschappers blikken vooruit: "Over 10 jaar doen we thuis meting waar je nu nog bloedprik voor nodig hebt"
Thuis je cholesterol, nierfuncties en stoffen in het bloed meten? Over 10 jaar moet het mogelijk zijn met onze smartphone en allerlei wearables.
[Source: www.vrt.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments